O nás

ÚVOD

ABM architekti s.r.o. architektonická a projekční kancelář pracuje na projektech od územně plánovací dokumentace, přes návrhy administrativních, kulturních, obytných a průmyslových staveb, až po design interiérů, nábytku, osvětlení, grafického a architektonického detailu. Kancelář vychází z kvalitního technického zázemí a je připravena zajistit komplexní zpracování stavebního projektu od přípravy, koncepčních návrhů, projednání, prováděcí dokumentace až po důsledné autorské a technické dozory, včetně inženýrské činnosti. Kancelář spolupracuje s předními odborníky a konzultanty v oboru stavebního inženýrství. Projektanti z ABM mají zkušenosti s prací architekta v zahraničí.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ

Název firmy:
ABM architekti s.r.o.

Sídlo firmy:
Masarykovo nábřeží 22
110 00 Praha 1

Předmět činnosti:
Živn. List – Projektová činnost ve výstavbě

Pojištění:
Česka pojišťovna, pojistná smlouva ze dne 10.2.1996;
Rozsah: sjednává se pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných architektů činných ve výstavbě;
Výše pojistného:20 000 000,- Kč

Firma je držitelem certifi kátu ISO 9001 – 2001

VYBRANÍ KLIENTI KANCELÁŘE

Akademie Věd České republiky
Národní 3
Praha 1

Grantová agentura České republiky
Národní 3
Praha 1

Správa Pražského hradu
Kancelář prezidenta republiky
Praha – Hrad

SKANSKA CZ a.s.
Kubánské nám. 11
Praha 10

FINEP & partners a.s.
Václavské nám. 1
Praha 1

Městský úřad České Budějovice
Lidická 2
Odbor investic

Městský úřad Říčany
Masarykovo nám. 53
Investiční odbor

Ministerstvo práce a sociálních věcí
DÚSP Tloskov
okres Benešov

Úřad města Olomouce
Horní náměstí
Olomouc

Sony Czech s.r.o.
Pobřežní 3
Praha 8

Lucerna – Barrandov s.r.o.
Štěpánská ul.
Praha 1

Hygienická stanice hl.města Prahy
Rytířská 12
Praha 1

Okresní úřad Semily/ Státní okresní archiv
Bítouchovská 1
Semily

GEMA art spol s r. o.
Celetná 11
Praha

VYBRANÉ PROJEKTY A REALIZACE

Dům s pečovatelskou službou v ul. Na Dračkách
Místo: Praha 6, Na Dračkách
Objednavatel: MČ Praha 6
Investice: 70 miliónů Kč
Rozsah: 50 bytových jednotek
Fáze: studie, projekt UR 2004

Bydlení “Zlíchovské terasy”
Místo: Praha 5
Objednavatel: Finep & partners a.s.
Autoři: ABV (arch.Viktorin, arch.Letovská), ABM architekti (Bouřil, Hradilková, Sladký, Podlipný)
Fáze: projekt SP

Obytný soubor Nový Prosek II.
Místo: Praha – k.ú. Letňany
Objednavatel: SKANSKA CZ a.s.
Investice: 680 milionů Kč
Rozsah: 510 bytových jednotek
Fáze: studie, projekt UR a SP, realizace 2004

Bydlení Mazanka
Místo: Praha – k.ú.Libeň
Objednavate : Finep & partners a.s.
Investice: 350 milionů Kč
Rozsah: 170 bytových jednotek
Autoři: A90 (arch.Vlachynský), ABM architekti (arch.Bouřil, Zábranská, Mužík)
Fáze: projekt SP, realizace 2004

Knihovna AVČR
Místo: Praha 1, Národní 3
Objednavatel: Knihovna AVČR
Investice: 35 000 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro SP, projekt pro PS, projekt interieru, realizace 1999
Generální projektant: ABM architekti s.r.o.

Grantová agentura ČR
Místo: Praha 1, Národní 3
Objednavatel: GAČR
Investice: 23 000 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro SP, projekt pro PS, projekt interieru, realizace 1998
Generální projektant: ABM architekti s.r.o.

Diagnostický ústav sociální péče Tloskov, rekonstrukce
Místo: Neveklov
Objednavatel: DÚSP Tloskov, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Investice: 560 000 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro ÚR, projekt pro SP, realizace 2000
Generální projektant: ABM architekti s.r.o.

Dům s pečovatelskou službou České Budějovice
Místo: České Budějovice
Objednavatel: Město České Budějovice
Investice: 140 000 000 Kč
Stupeň: 1. cena v soutěži, studie, projekt pro ÚR, projekt pro SP, projekt pro PS, realizace 2001
Generální projektant: ABM architekti s.r.o.

Bytový dům Říčany
Místo: Říčany u Prahy
Objednavatel: Městský Úřad Říčany
Investice: 80 000 000 Kč
Stupeň: 3. cena v soutěži, studie, projekt pro ÚR, projekt pro SP, projekt pro PS, realizace 2000
Generální projektant: ABM architekti s.r.o.

Okresní archiv Semily
Místo: Semily
Objednavatel: Okresní Úřad Semily
Investice: 40 000 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro ÚR, projekt pro SP, projekt pro PS, realizace 1995
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti

Úprava veřejných ploch Horního náměstí v Olomouci včetně radnice
Místo: Olomouc
Objednavatel: Úřad města Olomouce
Investice: náměstí 40 000 000, radnice 65 000 000
Stupeň: studie, projekt pro ÚR, projekt pro SP I.etapa, projekt pro PP, realizace 1998
Generální projektant: Sdružení architektů, vedoucí projektu Akad. arch.Vít Máslo

Administrativní budova DVORANA
Místo: Praha – Vysočany
Objednavatel: Dvorní realitní kancelář s.r.o. Masarykovo náb. 26 Praha 1
Investice: 50 000 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro ÚR, projekt pro SP, projekt pro PS, realizace 1998
Projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o. do stupně SP, prováděcí projekt ABM Bouřil, Máslo

Pražský hrad
Místo: Pražský hrad
Objednavatel: Správa Pražského hradu
Stupeň: studie přestavby středního křídla 1995
Projektant: ABM Bouřil, Máslo

Rekonstrukce činžovního domu na francouzskou restauraci Au Saint Esprit
Místo: Praha – Staré Město, ul. El. Krásnohorské
Investor: Společnost belgických restaurací s.r.o.
Investice: 9 500 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro SP, projekt pro PS, realizace 1993
Generální projektant: Jiran,Bouřil,Kohout,Máslo architekti s.r.o.

Rekonstrukce domu (byty, administrativa, japonská čajovna a restaurace)
Místo: Praha – Nové Město, Navrátilova ul.
Objednavatel: Darja Kawasumi, Čaj. s.r.o.
Investice: 12 000 000 Kč
Stupeň: studie, projekt pro SP, projekt pro PS, realizace 1995
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

SONY Showroom – interier
Místo: Praha 9, budova IBC
Investor: SONY Czech
Investice: 1 100 000 Kč
Stupeň: realizace 1994
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

Palác Lucerna, rekonstrukce a střešní nástavba
Místo: Praha 1, Štěpánská 35
Investor: Lucerna – Barrandov s.r.o.
Stupeň: Studie využití 1993
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

Územní plán sídelního útvaru
Místo: Černošice, Praha západ
Investor: MÚ Černošice
Stupeň: územní plán 1995
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

Zastavovací studie centrální zóny
Místo: Ústí nad Labem
Investor: MÚ Ústí
Stupeň: studie regulačního plánu 1993
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

Zastavovací studie centrální zóny
Místo: Rumburk
Investor: MÚ Rumburk
Stupeň: studie 1992
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o. a Ing. F.Čejka

Bytová výstavba Háje
Místo: Praha 4, Háje
Investor: IPS Praha
Investice: 350 000 000 Kč
Rozsah: 270 bytových jednotek
Stupeň: urbanistická studie 1994
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

Výstavba rodinných vil
Místo: Dobřichovice, Praha západ
Investor:Villa Group s.r.o.
Investice:35 000 000 Kč
Stupeň: Projekt pro ÚR 1992
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

VYBRANÉ SOUTĚŽE

2014 Nový pavilon goril v ZOO Praha
2. cena ve veřejné architektonické soutěži (1. cena neudělena)

2014 IKEM Praha – výstavba budov G1, G2
3. cena ve veřejné architektonické soutěži

2014 Centrum města Milevska
2. cena ve veřejné architektonické soutěži (1. cena neudělena)

2014 Transfúzní oddělení a centrální tkáňová banka Fakultní nemocnice Olomouc
2. cena ve veřejné architektonické soutěži

2014 Rozhledna na Šibeníku
1. cena ve veřejné architektonické soutěži

2014 Plzeň, náměstí Emila Škody
1. cena ve veřejné architektonické soutěži

2006 areál VUT Brno, Údolní 53
odměna ve veřejné architektonické soutěži

1999 Říčany
Investor: Město Říčany
4. cena ve veřejné architektonické soutěži

1999 Pražský hrad Opus Italicum
Investor: GEMA art spol s r. o.
2. cena ve veřejné architektonické soutěži

1997 Dům s pečovatelskou službou České Budějovice
Investor: Město České Budějovice
1. cena ve veřejné architektonické soutěži

1997 Pankrác
Investor: Městská část Praha 4
3. cena ve veřejné architektonické soutěži

1997 Skandinávské centrum
Investor: Skandinávské centrum
4. cena ve veřejné architektonické soutěži

1994 generální konzulát ČR v Mnichově
Vyzvaná architektonická soutěž
Investor: MZV ČR
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

1993 Liberec Agrobanka
Vyzvaná architektonická soutěž
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.

1992 Berlin Spreebogen, soubor vládních budov
Veřejná urbanistická ideová soutěž na dořešení centrální části Berlína
Generální projektant: Jiran, Bouřil, Kohout, Máslo architekti s.r.o.